Projekts “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DATI Group” 2019.gada 04.jūnijā noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/18/A/139 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneri piesaistīti Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.


Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mobilu sensoru datu savākšanu slēgtās telpās no ārienes un to pārraidi zemas kvalitātes datu pārraides tīklojuma apstākļos. Iegūtās zināšanas paredzēts praktiski pārbaudīt jaunas paaudzes mobilo sensoru platformās, izveidojot prototipu un aprobējot tā lietojamību reālu uzdevumu veikšanā.

Projekta rezultātā atrisinot pastāvošo problemātiku un iegūstot nepieciešamās zināšanas, veicot tālāku tās komercializāciju (nodrošinot ilgtspēju), vairāki publiskie un privātie dienesti iegūtu savā rīcībā jaunas paaudzes areālu un telpu apsekošanas iekārtas (risinājumus), kas ļaus uzlabot pakalpojumu kvalitāti un operatīvi reaģējot uz skenēšanas sistēmas konstatētajām izmaiņām, spēs preventīvi novērst pretlikumīgas darbības, vai risinātu procesu optimizācijas uzdevumus. Iegūto zināšanu komerciālu pēctecību plānots nodrošināt gan licencējot izstrādāto dzini kā pievienojamu līdzīga pielietojuma spietu sistēmās, kā arī pēc atbilstošas lokalizācijas izveidojot eksportam paredzētas versijas un sniedzot produkta atbalsta pakalpojumus, gan komercializējot ar sensoriem aprīkojot robotu spietu datu savākšanas pielietojumos.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 876 428,71 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 597 563,98 EUR jeb 68,18% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1.septembri un to plānots īstenot 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2021.gada augusta beigām.

eraf