DALĪBA MILITĀRĀS RŪPNIECĪBAS IZSTĀDĒ DSEI (DEFENCE AND SECURITY EQUIPMENT INTERNATIONAL)

Pamatojoties uz 2016. gada 10.maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto līgumu Nr.SKV-L-2016/253 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” un projekta “Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide (projekta identifikācijas nr.3.2.1.2./16/I/001) ietvaros, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DATI Group” Latvijas Drošības un aizsardzības klastera delegācijas sastāvā piedalījās vienā no vērienīgākajām militārās rūpniecības izstādēm “Defence and Security Equipment International (DSEI) 2019”, kas notika 2019.gada 10.-13.septembrī Londonā.

SIA “DATI Group” DSEI Latvijas nacionālā stenda ietvaros prezentēja savu jaunāko militārā tirgus produktu – modulāru radio frekvenču skenera prototipu. Inovatīvais skeneris, kas izstrādāts sadarbībā ar Elektronikas un Datorzinātņu Institūtu, piesaistīja ne vien Baltijas valstu un Lielbritānijas aizsardzības ministru, bet arī starptautisku industrijas pārstāvju uzmanību kā ērts elektroniskās karadarbības rīks.

eraf