Datortehnikas profilakse

Datortehnikas profilakse paredzēta, lai uzturētu tās veiktspēju nemainīgā līmenī ilgākā laika periodā. Profilaksēs veicamās darbības ir lietotāja viedokļa uzklausīšana par datortehnikas veiktspēju, tās integritātes pārbaude, iekārtu dziņu atjaunošana un parametru saskaņošana, datortehnikas programmatūras jaunināšana, programmatūras jaunāko uzlabojumu, versiju uzstādīšana pēc pieprasījuma, datortehnikas konfigurācijas atbilstības pārbaude, UPS darbības pārbaude.


Komerccentrs