Datortīkla profilakse

Nodrošinām lokālā datortīkla uzturēšanu optimālas veiktspējas kārtībā. Datortīkla profilakse tiek veikta, atbilstoši Jūsu vajadzībām. Datortīkla profilakses ietvaros veicam tādus darbus, kā datortīkla caurlaidības un noslogotības pārbaude, datortīkla savienojumu defektu apzināšana un novēršana, datortīkla integritātes pārbaude un datortīkla iekārtu konfigurācijas atbilstības pārbaude.