IT sistēmu audits, tā rezultātu analīze un rekomendācijas

Esam uzkrājuši lielu pieredzi dažādu risinājumu analīzē un izveidē. Balstoties uz mūsu daudzpusīgo zināšanu bāzi, veicam IT infrastruktūras un drošības auditus. Audita laikā veiksim Jūsu darbinieku anketēšanu un IT infrastruktūras un programmatūras pārbaudi. Pēc audita mēs apkoposim novērojumus un iegūtos secinājumus, uz kā pamata sniegsim atbilstošas rekomendācijas. Nepieciešamības gadījumā varam veikt Jūsu IT infrastruktūras optimizāciju.


Komerccentrs