Tīklu pārvaldības un drošības risinājumi

Mēs piedāvājam plaša spektra datortīkla infrastruktūras, pārvaldības un drošības risinājumus:

 • Identitātes un piekļuves vadības sistēma
 • Vienota datortīkla infrastruktūras vadība (OneFabric risinājums)
 • Virtuālu Datu Centru tīkla vides nodrošināšana
 • Virtuālo darba vietu tīkla vides drošības un kvalitātes nodrošināšana
 • Enterasys datortīkla infrastruktūra, kur vienotā vidē ir apvienoti komutatori un bezvadu piekļuves risinājumi.
 • Enterasys tīkla komutatori
 • Enterasys WiFi bezvadu piekļuves sistēmas
 • Drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma (SIEM)
 • Ielaušanās noteikšanas un novēršanas sensori (IDS/IPS)
 • Fortinet ugunsmūri (FW)
 • Serviss

Identitātes un piekļuves vadības sistēma

 • Nodrošina visu tīkla ierīču identificēšanu, ieskaitot lietotāju personīgās mobilās ierīces (piemēram, iPad, iPhone utt.).
 • Datu bāzē tiek uzkrāta informācija par jebkurām lietotāju un tīkla iekārtu aktivitātēm, ieskaitot cikos un kur lietotājs ir pieslēdzies tīklam un ar kādu profilu, tā izmantotās tīkla iekārtas modeli, operētājsistēmu, versiju, atbilstību uzņēmuma drošības prasībām utt.
 • Pilnīgi visām ierīcēm tīklā piešķir atbilstošu tīkla piekļuves profilu.
 • Pilnībā integrējas ar vadošajām Mobile Device Management (MDM) sistēmām,kas nodrošina uzņēmuma datu kontroli lietotāja mobilajās datu iekārtās.
 • Spēj strādāt dažādu ražotāju tīkla infrastruktūrā

Vienota datortīkla infrastruktūras vadība (OneFabric risinājums)

 • Viena vadības sistēma vada visu infrastruktūru – no virtualizēta datu centra līdz mobilai tīkla iekārtai, ieskaitot kvalitatīvos un drošības parametrus.
 • Privāto un publisko mākoņošanas risinājumu kvalitātes nodrošināšana
 • Reālā laika tīkla stāvokļa analīze – vadības sistēma reālā laikā saņem un attēlo Netflow informāciju, par visām aktivitātēm tīklā.
 • Vadības sistēma ir integrējama ar tīkla drošības sistēmām (IDS/IPS, SIEM u.c.)
 • Automātiski spēj novērst uzbrukumu vai draudus, saņemot drošības ziņojumu no drošības sistēmām un veicot koriģējošas darbības tīkla infrastruktūrā.
 • Vadības sistēma kā saskarni ar personālu var izmantot sociālos mēdijus (Facebook, Twitter, LinkedIn u.c.), kur aparatūras ziņojumi tiek konvertēti cilvēkam saprotamā ziņojumā un otrādi.
 • Integrācija ar citām infrastruktūras sistēmām, izmantojot IF-MAP protokolu, nodrošinot, piemēram, identitātes un piekļuves vadības savienošanu ar fiziskās drošības sistēmām.

Virtuālu Datu Centru tīkla vides nodrošināšana

 • Integrējas ar VMware, Citrix un MS Hyper V vadības sistēmām.
 • Automātiski atpazīst virtuālo mašīnu un piešķir tai atbilstošu tīkla profilu, neatkarīgi no tās atrašanās vietas fiziskajā vidē.
 • Aizsargā infrastruktūru pret nejaušu vai neautorizētu virtuālo mašīnu pieslēgšanos produkcijas videi.
 • Nodrošina garantētu pakalpojuma saņemšanu no virtuālās mašīnas līdz pat mobilajam lietotājam

Virtuālo darba vietu tīkla vides drošības un kvalitātes nodrošināšana

 • Integrējas ar Vmware un Citrix virtuālo darba vietu (VDI) risinājumiem.
 • Nodrošina lietotāja autentifikāciju tīklā un atbilstoša tīkla lietošanas profila piešķiršanu.
 • Nodrošina gala iekārtas (plānā klienta) atpazīšanu un tīkla profila piešķiršanu.

Enterasys datortīkla infrastruktūra, kur vienotā vidē ir apvienoti komutatori un bezvadu piekļuves risinājumi

 • Vienīgais risinājums, kur lietotāju piekļuves vadība notiek no vienas konsoles un tiek uzturēta viena lietotāju datu bāze, gan vadu, gan bezvadu klientiem.
 • Lietotāja identifikācija un profila piešķiršana notiek pēc viena principa, neatkarīgi vai tas izmanto stacionāro datoru vai mobilo datu ierīci.
 • Datu bāzē tiek uzkrāta informācija par jebkurām lietotāju un tīkla iekārtu aktivitātēm, ieskaitot cikos un kur lietotājs ir pieslēdzies tīklam un ar kādu profilu, tā izmantotās tīkla iekārtas modeli, operētājsistēmu, versiju, atbilstību uzņēmuma drošības prasībām, utt.

Enterasys tīkla komutatori

 • Visi tīkla komutatori atbalsta OneFabric risinājumu,
 • Visi tīkla komutatori atbalsta tīkla lietošanas profilu piešķiršanu lietotājiem un tīkla iekārtām.
 • Komutatori nodrošina vairāku lietotāju profilu vienlaicīgu izmantošanu vienā portā (no 2 līdz 9000 atkarībā no modeļa).
 • Komutatori ar palielinātu portu datu apstrādes buferiem, kas nodrošina bezatteikuma datu pārraidi lielas noslodzes brīžos.
 • Komutatori nodrošina OSI L2/L3/L4  ACL izmantošanu lietotāju profilos.
 • K un S sērijas komutatori nodrošina Netflow datu savākšanas protokolu, savācot datus par katru datu plūsmu (unsampled). Netflow funkcija ir iebūvēta aparatūras līmenī un tāpēc neietekmē komutatora veiktspēju.
 • K un S sērijas komutatori nodrošina CoreFlow2 tehnoloģiju.
 • K un S sērijas komutatori nodrošina serveru slodzes balansēšanas funkcionalitāti.

Enterasys WiFi bezvadu piekļuves sistēmas

 • Vienots iekštelpu un ārtelpu WiFi risinājums,
 • Gan individuāli vadāmu piekļuves punktu, gan centralizēti vadāmu piekļuves punktu risinājumi.
 • 802.11n standarta atbalsts un līdz 600Mbps ātruma nodrošināšana katrā piekļuves punktā.
 • Ielaušanās noteikšanas sensora režīma nodrošināšana (gan pastāvīgā režīmā, gan pēc pieprasījuma)
 • Iekārtu atrašanās vietas noteikšanas funkcijas (pēc signāla līmeņa un ar triangulācijas metodi)
 • Vienlaicīgi nodrošina datu komutāciju piekļuves punktā, gan bezvadu piekļuves kontrolierī.
 • Lietotāju autentifikācija un tīkla piekļuves profila piešķiršana lietotājam tieši bezvadu piekļuves punktā.
 • Bezvadu sistēmas un komutatoru pārvaldība no vienas vadības sistēmas – vienota lietotāju datu bāze, vienota profilu piemērošana
 • Pilnīga integrācija ar identitātes un piekļuves vadības sistēmu.
 • Pilnīga integrācija ar OneFabric risinājumu.
 • Integrācija ar IDS/IPS un SIEM sistēmām.

Drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma (SIEM)

 • Viens no vadošajiem drošības pārvaldības rīkiem industrijā, kas nodrošina visu tīkla drošības ziņojumu apstrādi un analīzi, žurnālfailu apstrādi un uzglabāšanu, kā arī tīkla datu plūsmu savākšanu un analīzi (tīkla anomālas uzvedības detektēšana).
 • Nodrošina pilnīgi visas IT infrastruktūras drošības stāvokļa monitoringu no vienas konsoles.
 • Integrējas ar identitātes un piekļuves vadības sistēmu, ļaujot momentāni identificēt uzbrukuma avotu (lietotāja vai iekārtas vārds un atrašanās vieta pret IP adresi standarta gadījumā).
 • Integrējas ar tīkla pārvaldības sistēmu, nododot informāciju par uzbrukuma avotu aizsargājošu aktivitāšu veikšanai automātiskā režīmā.

Ielaušanās noteikšanas un novēršanas sensori (IDS/IPS)

 • Iekārtas spēj vienlaicīgi strādāt gan IDS, gan IPS režīmos.
 • Veiktspēja līdz 10Gbps.
 • Sensori tīklam un serveriem.
 • Integrējot ar tīkla pārvaldības sistēmu, tiek iegūta IDS funkcionalitāte katrā komutatora portā un piekļuves punktā.
 • Integrējas ar SIEM, nosūtot drošības ziņojumus

Fortinet ugunsmūri (FW)

 • Vienlaicīgi nodrošina lokālā datortīkla ārējā perimetra drošību, kā arī veic  AntiSpam, AntiVirus, Web filtering un VPN funkcijas.
 • Nodrošina audita failu uzglabāšanu un atskaišu veidošanu (FortiAnalyzer)
 • FortiClient – bezmaksas programmatūra, kas nodrošina darbstaciju aizsardzību un piedāvā AntiVirus, AntiSpyware, Firewall, Web filtering, AntiSpam un VPN risinājumu.
 • FortiClient Premium – maksas programmatūra, identiska FortiClient, papildus nodrošina ražotāja tehnisko atbalstu un ātrāku drošības servisu datu bāzu atjaunināšanu.

Serviss

 • Bojājuma gadījumā, varam nodrošināt iekārtu nomaiņu pret jaunām 24 stundu laikā.
 • Ražotāja jauninājumi vienmēr iekļauti servisa pakalpojumā.
 • Tieša komunikācija ar ražotāja speciālistiem problēmas risināšanas laikā.

Piedāvājam visu mūsu sistēmu un risinājumu demonstrācijas pie Jums vai mūsu laboratorijā.


Komerccentrs