Informācijas sistēmu (IS) izstrāde

Piedāvājam Informācijas sistēmu (IS) izstrādi un integrāciju. 

Mūsu programmatūras izstrādes komanda arī ir izstrādājusi dažādas sarežģītības pakāpes un pielietojama sistēmas valsts un privātā sektora klientiem, kā arī NATO vajadzībām.


Kvalitatīvu mūsu piedāvāto pakalpojumu uzturēšanu palīdz nodrošināt Pakalpojumu dienests, kurā tiek reģistrēti pieteikumi, kā arī ir iespēja uzzināt informāciju par to risināšanas gaitu. Pieteikumi tiek reģistrēti un apstrādāti atbilstoši SLA parametriem. Ārpus darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski vai caur mājas lapu internetā, kas nodrošina automātisku pieteikumu reģistrēšanu problēmu apstrādei. Ārpus darba laika pieteikto pieteikumu risināšana tiek uzsākta nākamās darba dienas plkst. 8:00, saskaņā ar SLA parametriem, fiksējot precīzu pieteikuma saņemšanas laiku.

Komerccentrs