Programmatūra

Sadarbībā ar IBM, Milestone Systems, Micro Systemation piedāvājam klientiem lietojumprogrammatūru, kas nodrošina specializētu prasību realizēšanu. Tai skaitā: i2 – krāpniecisku darbību atklāšanai; TRIRIGA – nekustamo īpašumu pārvaldības rīks, XRY un XAMN – datu ieguves un analīzes risinājums kriminālistikas un drošības struktūru vajadzībām.

KC programmatūras izstrādes komanda arī ir izstrādājusi dažādas sarežģītības pakāpes un pielietojama sistēmas valsts un privātā sektora klientiem, kā arī NATO vajadzībām.

 


Komerccentrs