Nozīmīgākie projekti

Videonovērošanas sistēmas modernizācijas DOMINA Shopping

Projekta ietvaros SIA „DATI Group” veica sistēmas projektēšanu un piegādāja 198 Axis IP videonovērošanas kameras, atbilstošu datortīkla pasīvo un aktīvo infrastruktūru, Milestone XProtect video pārvaldības sistēmu un video ierakstu serverus, kā arī cilvēku skaitīšanas sistēmu. SIA „DATI Group” turpina sistēmas garantijas apkalpošanu un uzturēšanu.

 


Pasažieru datu reģistra sistēmas analītiskās programmatūras izstrāde

Projekta ietvaros SIA “DATI Group” izstrādāja Pasažieru datu reģistra sistēmu, ar kuras palīdzību tiesībaizsardzības iestādes varēs preventīvi izvērtēt drošības riskus saistībā ar aviopasažieriem, kuri ielido Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības vai izlido no Latvijas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pasažieru datu reģistra sistēmā apstrādātie un analizētie dati ļaus tiesībaizsardzības iestādēm starp aviotransporta pasažieriem savlaicīgi identificēt personas, kuras veic noziegumu, var radīt terorisma vai citu drošības apdraudējumu, tādējādi sniedzot tehnisku atbalstu smagu un sevišķi smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai.

Projekts “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” tiek realizēts Eiropas Savienības (ES) pamatprogrammas “Brīvības un drošības garantēšana” apakšprogrammas „Noziedzības prevencija un apkarošana” ietvaros.


Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija

Projekta ietvaros 16 pasažieru stacijās Jūrmalas un Jelgavas virzienos SIA “DATI Group” ierīkoja modernu pasažieru apziņošanas sistēmu, kas ļauj veikt automātiskus un manuālus paziņojumus, piemēram, par vilcienu pienākšanu un atiešanu. Uz pasažieru platformām un staciju ēkās tika uzstādīti displeji un skaļruņi. Pasažieru apziņošanas sistēma ir gan paplašināma, gan integrējama ar citām vilcienu kustības vadības sistēmām. Tika ierīkotas arī videonovērošanas kameras peronu un staciju uzgaidāmo telpu kontrolei, tādējādi gan uzlabojot pasažieru drošību, gan mazinot vandālisma un demolēšanas riskus.

Projekts pilnā apmērā tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Rīgā un Pierīgā modernizācija notiek šādās stacijās un pieturas punktos: Asari, Babīte, Bulduri, Cukurfabrika, Dubulti, Dzintari, Imanta, Jelgava, Lielupe, Majori, Melluži, Olaine, Pumpuri, Sloka, Vaivari un Zolitūde.


Datu centra iekārtu pārcelšana un informācijas sistēmu migrācija uz datu centru Talejas ielā 1, Rīgā un speciālistu atbalsts

SIA “DATI Group” nodrošināja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu centra iekārtu pārcelšanu un informācijas sistēmu (IS) migrāciju no VID telpām Smilšu ielā un Eksporta ielā uz jaunajām telpām Talejas ielā, kā arī pēc šīs migrācijas nodrošināja speciālistu atbalstu.

Šis projekts ietvēra trīs posmus: IS un informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājuma migrācijas sagatavošanu, procesa plānošanu un pašas migrācijas realizāciju.

Viens no lielākajiem šī projekta izaicinājumiem bija tieši pirmais posms, kas paredzēja VID IS un IKT resursu apzināšanu un risinājuma sagatavošanu ļoti īsā laika posmā. Veiksmīga pārcelšanas un migrācijas procesa plānošana palīdzēja nodrošināt migrācijas realizāciju īsā laikā, minimāli traucējot VID IS darbību.


Projekts „Alliance Ground Surveillance (AGS)”

AGS ir NATO programma, saukta arī par „Acis debesīs”, kuras mērķis ir izveidot sistēmu, kas nodrošina zemes novērošanu un izlūkošanu no gaisa, izmantojot speciālas bezpilota lidmašīnas „Global Hawk”. Lidmašīnas paredzēts apgādāt ar plaša apvidus daudzrežīmu zemes novērošanas sensoru (radaru), ar augstu veiktspēju un platu redzes leņķi. Novērošanas laikā iegūto liela apjoma informāciju ir paredzēts pārsūtīt uz centrālo vadības punktu, izmantojot specializētas uz zemes izvietotas mobilas vai stacionāras datu pārraides stacijas. AGS sistēma spēs sadarboties ar katras dalībvalsts nacionālajām novērošanas sistēmām, kā arī ar citām NATO izmantotajām novērošanas sistēmām. Paredzēts, ka visu dalībvalstu bruņotajiem spēkiem būs pieeja AGS datu bāzēs esošai informācijai gan atrodoties savas valsts teritorijā, gan arī pildot misijas ārvalstīs. Komerccentrs DATI grupas uzdevums ir izstrādāt atsevišķus moduļus AGS projekta vadības programmatūrai.

Projekta realizācija ilgs līdz 2017.gada aprīlim


Projekts „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009” izveidošana”.

Projekta mērķis ir radīt centralizētu Valsts robežsardzes resursu un incidentu pārvaldības sistēmu „RAIS 2009”. Mēs, kopā ar apakšuzņēmējiem, izstrādājam nepieciešamo funkcionalitāti sistēmas izveidei. Tās  mērķis ir uzlabot sekojošus robežsardzes procesus:
1) iekšējo resursu  uzskaiti un pārvaldību;
2) robežapsardzības nodrošināšanas pasākumu plānošanu un vadību;
3) radīt e-pakalpojumus, kas attiecas uz valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežšķērsošanas punktu režīma noteikumu ievērošanas kontroli;
4) radīt universālu iesniegumu un sūdzību iesniegšanas e-pakalpojumu, kas ļaus jebkuram, izmantojot portālu latvija.lv, iesniegt informāciju Valsts robežsardzei;
5) incidentu (atgadījumu), kas saistīti ar valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežšķērsošanas punktu režīma pārkāpumiem, kā arī incidentu, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu, pārvaldību;
6) radīt e-pakalpojumu, kas informēs sabiedrību par rindām uz Latvijas-Krievijas robežas.
Būtiskākais ieguvums ir tas, ka turpmāk visa šī informācija būs pieejama viegli analizējamā, elektroniskā formā centralizētā datu bāzē. Tas būtiski uzlabos iespējas ātri iegūt visa veida statistisko informāciju, kas līdz šim tika gatavota apkopojot papīra formāta atskaites.


Projekts „Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izmanto informācijas sistēmas, lai nodrošinātu ar iedzīvotāju uzskaiti, migrāciju un procesu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšanu saistīto procesu atbalstu. Projekta ietvaros šīs sistēmas tika plānots izvietot uz vienotas tehniskās infrastruktūras, vienlaikus samazinot jeb optimizējot esošo tehnisko infrastruktūru, kā arī veicot investīcijas tehniskās infrastruktūras atjaunošanai un drošības līmeņa paaugstināšanai.

Projekta ietvaros uzstādījām infrastruktūru, kas nodrošina stabilu augstas pieejamības vidi elektronisko ID karšu izsniegšanai nepieciešamo datu apstrādei un uzglabāšanai, tādejādi  nodrošinot ID karšu izsniegšanas procesu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Infrastruktūras modernizācijas rezultātā tika iegūta vienota virtuāla vide, kas ietver dažādu platformu virtualizāciju (Linux, MS Windows, AIX, VMware, HSM). Projekta ietvaros izveidojām datu glabāšanas risinājumu, kas balstīts uz Latvijā pirmajiem IBM XIV augstas klases (Enterprise) datu glabāšanas masīviem. Risinājuma ieviešanas ietvaros tika veikta produkcijas vidē strādājošu datubāzu pārvaldības sistēmu un to datu migrācija no esošajiem serveriem un disku masīviem uz izveidoto infrastruktūru.

 


Projekts „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide”

Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vienotas biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus. Biometrijas datu apstrādes sistēma ir paredzēta lietošanai tiesību aizsardzības iestādēm, identifikācijas dokumentu izdevējiestādēm un citām iesaistītajām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, veicinot Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Kopā ar apakšuzņēmējiem nodrošinājām sistēmas tehniskās infrastruktūras piegādi un uzstādīšanu, un sistēmas izstrādi. Projekta ietvaros tika realizēta biometrijas risinājuma izveide un piegāde, migrējamā datu masīva kvalitātes vērtēšana un ielāde sistēmas produkcijas vidē. Tika nodrošināta arī ārējo programmatūras saskarņu izstrāde, funkcionālo prasību izmaiņu ieviešana saistītajās informācijas sistēmās, kā arī vēsturisko datu masīva izgūšana no saistītajām ārējām sistēmām un datu sagatavošana migrācijai. Projekta rezultātā esam kļuvuši par vienu no lielākajiem profesionālās biometrijas iekārtu piegādātājiem Latvijā.

Projekta realizācija noslēdzās 2012.gada pirmajā ceturksnī.


Projekts „Bezvadu datu pārraides tīkla izveide Zilupes un Terehovas robežpunktā”

Projekta mērķis bija nodrošināt stabilu bezvadu datu pārraides vidi sabiedriskā transporta līdzekļos (vilcienos, autobusos), kas ļautu robežsargiem veikt personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudi. Projekta realizācija sastāvēja no 3 galvenajiem etapiem – tīkla ierīkošanas iepriekšēja izpēte, tīkla projektēšana un tīkla ierīkošana. Projekta gaitā, izstrādājot unikālus tehniskus risinājumus, tika sasniegts uzstādītais mērķis – nodrošināt stabilus sakarus vidē (pasažieru vilciena vagoni), kas pēc būtības ir sarežģīta un dinamiska, un kur ar standartu risinājumiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma kvalitāti.

Projekta realizācija tika uzsākta 2010.gadā un risinājuma uzturēšana tiek nodrošināta arī pašlaik.


Projekts „Datortīkla centrālā vadības bloka izveide un datortīklu renovācija”

Projekta mērķis bija nodrošināt radioloģijas iekārtu darbības rezultātā iegūto attēlu un medicīnisko izmeklēšanas datu drošu nosūtīšanu uz datu glabātavu, kā arī garantēt augsta ātruma piekļuvi šiem datiem no ārstu darba stacijām. Projekta ietvaros veicām tīkla pasīvās daļas reorganizāciju starp galvenajiem mezgla punktiem, tīkla aktīvās aparatūras uzlabošanu galvenajos tīkla mezglu punktos, tīkla iekšējās un ārējās aizsardzības paaugstināšanu, kā arī radioloģijas izmeklēšanas datu glabātuves modernizēšanu.

Projekta realizācijas rezultātā faktiski tika modernizēts klīnikas struktūrvienības “Latvijas Onkoloģijas centrs” datortīkla „mugurkauls” (backbone), nomainot veco tīkla infrastruktūru pret modernu optisko datu pārraides tīklu. Balstoties uz šiem tīkla infrastruktūras uzlabojumiem, Austrumu slimnīca turpina attīstīt iekšējo slimnīcas datortīklu.

Projekta realizācija tika pabeigta 2010.gada maijā.


Projekts „Ērgļi pāri robežām”

Projekta uzdevums ir jūras ērgļa un zivjērgļa izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos. Lai uzlabotu zināšanu līmeni par šīm abām valstīm kopīgajām plēsīgo putnu populācijām, ir plānoti izpētes darbi un plaša iesaistīto pušu izglītošanas kampaņa. Mūsdienu tehnoloģijas paver plašākas iespējas putnu izpētes realizācijai – putnu novērošana notiek ar divu bezvadu interneta kameru palīdzību, kas izvietotas Kandavas rajonā. Interneta tiešraides no ligzdošanas vietām un GPS satelītraidītāju izmantošana ļauj ne tikai gūt vērtīgu zinātnisku informāciju, bet arī nodrošinās plašu sabiedrības interesi par ērgļu sugu izpēti un aizsardzību.

Projekta realizācijas ietvaros mēs veicām videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu. Sistēma ir pilnībā autonoma, jo kameras un raidītāju strāvas padevei tiek izmantota alternatīvā elektroenerģija jeb solārie paneļi. Sistēma ir apgādāta ar GSM moduli, kas attālināti ļauj ievākt informāciju par sistēmas statusu, tādējādi netraucējot putnus ar cilvēku klātbūtni.

Projekta realizācija noslēdzās 2012.gada pirmajā ceturksnī.

Šeit Jūs varat vērot Jūras ērgļa ligztu tiešraidē.