Vēsture

2015. gads

  1. gadā SIA “Komerccentrs DATI grupa” uzsāka un realizēja vairākus nozīmīgus projektus:
  • Īstenots VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija”, kura ietvaros realizējām Pasažieru apziņošanas sistēmu (PAS) un Video novērošanas sistēmu (VNS) projektēšanu un ierīkošanu 16 dzelzceļa stacijās un Datu centrā.
  • Pabeigts “KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.”projekts „Video novērošanas sistēmas ieviešana tirdzniecības centrā Domina”. Projekta ietvaros SIA “Komerccentrs DATI grupa” veica sistēmas projektēšanu un piegādāja 198 Axis IP videonovērošanas kameras, atbilstošu datortīkla pasīvo un aktīvo infrastruktūru, Milestone XProtect video pārvaldības sistēmu un video ierakstu serverus, kā arī cilvēku skaitīšanas sistēmu.
  • Pabeigts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) projekts “Datu centra iekārtu pārcelšana un informācijas sistēmu migrācija uz datu centru Talejas ielā 1, Rīgā un speciālistu atbalsts”.
  • Tika realizēts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts „Axios Assyst tehniskā atbalsta un atjauninājuma piegāde”.
  • Tika uzsākts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts “Pasažieru datu reģistra sistēmas analītiskās programmatūras izstrāde”. Ar Pasažieru datu reģistra sistēmas palīdzību tiesībaizsardzības iestādes varēs preventīvi izvērtēt drošības riskus saistībā ar aviopasažieriem, kuri ielido Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības vai izlido no Latvijas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.
  • Tika parakstīts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) “Par datortehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu”. SIA “Komerccentrs DATI grupa” turpmākos divus gadus sniegs IT servisa pakalpojumus visām NVA struktūrvienībām valstī (kopā 54).

2015. gadā SIA “Komerccentrs DATI grupa” parakstīja līgumu ar Jaunjelgavas domi par elektronisko sakaru infrastruktūras ilgtermiņa nomu, kas ir izvietota un pārklāj Jaunjelgavas, Aizkraukles, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu (iepriekš Aizkraukles rajona) teritorijas, tādejādi ievērojami paplašinot teritoriju, kuras ietvaros SIA “Komerccentrs DATI grupa”sniedz elekstronisko sakaru pakalpojumus. Tāpat visā pārklājuma teritorijā tika turpināti sakaru sistēmas uzlabošanas un atjaunināšanas darbi, sniedzot iespēju klientiem piegādāt kvalitatīvākus un stabilākus pakalpojumus.

2015. gadā SIA “Komerccentrs DATI grupa” kļuvis par oficiālu Citrix partneri, iegūstot SILVER Citrix Solution Advisor statusu. Tāpat sadarbība izveidota ar tādiem ražotājiem kā Huawei un SolidFire.

Aktīva dalība nevalstiskajās organizācijās 2015. gadā rezultējās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pasniegto Gada balvu par uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu Rīgā.


2014. gads

2014. gadā kā nozīmīgākais SIA “Komerccentrs DATI grupa” projekts minams Valsts ieņēmumu dienesta “Datu centra iekārtu pārcelšana un informācijas sistēmu migrācija uz datu centru Talejas ielā 1, Rīgā un speciālistu atbalsts”.

2014. gadā SIA “Komerccentrs DATI grupa” kļūst par vienīgo IBM autorizēto biznesa partneri ar tiesībām piegādāt jaunas licences, kā arī licenču uzturēšanas pagarinājuma pakalpojumu IBM i2 produktiem. IBM i2 ir analītisks risinājums, kas palīdz gan drošības dienestiem, gan privātiem uzņēmumiem identificēt, paredzēt, aizkavēt un novērst kriminālas, teroristiskas un krāpnieciskas aktivitātes. Šis risinājums dod iespēju no dažādiem avotiem un liela apjoma datiem iegūt vizualizētu, kritiski svarīgu un vērtīgu informāciju noziedzīgu darbību atklāšanai.

Arī 2014. gadā SIA “Komerccentrs DATI grupa” aktīvi iesaistījās nozares jauno un topošo profesionāļu izglītībā un atbalstā. Valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis sniedza lekcijas „Kā pareizi ieviest modernās tehnoloģijas” Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes E-biznesa un loģistikas vadības 3. kursa studentiem un  „Tehnoloģiju nozīme biznesā un inovāciju ieviešanas procesā” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajā pasākumā “Inovācijas dienas studentiem”, kurā piedalījās arī kā žūrijas loceklis. Par aktīvo darbu saņēmām arī atzinību no Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles, kura pasniedza Pateicības rakstus uzņēmuma darbiniekiem par profesionālu atbalstu konkursantu sagatavošanā Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursam EuroSkills 2014 informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tehniķa profesijā.

Turpinājām sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. SIA „Komerccentrs DATI grupa” saņēma Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (turpmāk – Federācija) Biedra sertifikātu. Sertifikāts pasniegts, izsakot atzinību uzņēmumam par devumu Federācijas dibināšanā, līdzdalību un ieguldījumu industriju attīstībā. Savukārt SIA „Komerccentrs DATI grupa” projektu vadītājs Pēteris Sliede atkārtoti tika ievēlēts Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) valdē.


2013. gads

2013. gadu SIA “Komerccentrs DATI grupa” uzsāka ar līdzdalību vērienīgā NATO spēju attīstības projekta „NATO Sauszemes novērošanas programma” (Alliance Ground Surveillance – AGS) realizācijā. Pēc vairāk kā četru gadu ilga sagatavošanās darba 2012. gada 7. decembrī tika parakstīts līgums starp Komerccentrs DATI grupa un programmas virs uzņēmēju – Vācijas kompāniju Airbus Space and Defence. Projekta realizācija ilgs līdz 2017. gada aprīlim.

SIA “Komerccentrs DATI grupa” arī 2013. gadā turpināja ciešu sadarbību ar saviem partneriem. Komerccentrs DATI grupa tika iekļauts IBM Izplatītāju izaugsmes fonda programmā (Reseller Growth Fund Program – RGF). Šī programma ir veltīta labākajiem Biznesa partneriem. Komerccentrs DATI grupa ir viens no retajiem uzņēmumiem reģionā, kam tiek piedāvāta šāda iespēja. Izplatītāju izaugsmes fonda programma ir paredzēta, lai partneriem palīdzētu radīt jaunas tirgus iespējas, atbalstītu to centienus iegūt jaunus klientus, atbalstītu speciālistu prasmju attīstību, tādā veidā atlīdzinot  to uzticēšanos IBM.

Arī no citiem sadarbības partneriem SIA “Komerccentrs DATI grupa” 2013. gadā guva atzinību. Saņēmām “Microsoft Partneru izcilības balvu 2013” kategorijā „Elastīgā darba stila veicinātājs”, kā arī  ALSO balvu  „Labākais projektu partneris”.

SIA “Komerccentrs DATI grupa” arī 2013. gadā aktīvi iesaistījās jauno nozares speciālistu atbalstā. Sadarbībā ar SIA “SANTA MONICA NETWORKS” gatavojām profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus starptautiskajām jauno profesionāļu sacensībām Wordskills, kas 2013. gadā norisinājās Vācijā. Ar apmācību un praktisko treniņnometņu palīdzību tika papildinātas jauniešu prasmes IKT jomā.  Tāpat, jau otro gadu atbalstījām profesionālās izglītības konkursu „Jaunais profesionālis 2013”, kurā spēkiem mērojās jaunie IKT nozares speciālisti.  Atbalstījām arī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu informācijas un komunikācijas nozares konkursu, nodrošinot programmēšanas tehniķu konkursantus ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem uzdevumu veikšanai, par ko SIA “Komerccentrs DATI grupa” saņēma Pateicību no Valsts izglītības satura centra.

Piedalījāmies arī projektā „Karjeras nedēļa” . SIA „Komerccentrs DATI grupa” iepazīstināja skolēnus ar vidi, kurā ikdienā darbojās IKT speciālisti, organizēja arī semināru, kurā prezentēja uzņēmumu, stāstīja par būtiskākajiem projektiem, darbības specifiku, kā arī par prakses iespējām.

2013. gadā Projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās ES valstīs” ietvaros četri Latvijas pedagogi mūsu speciālistu vadībā papildināja savas zināšanas stažēšanās programmā „Stažēšanās Datorsistēmas tehniķu specialitātes pedagogiem”. Pedagogi tika izglītoti par tādām tēmām, kā Enterasys Network Management Suite – Net Sight, IBM Tivoli Storage Management, Programmatūras un datu pārvaldīšana, Datortehnikas uzturēšana, Lietojumprogrammu lietošana un Sistēmas drošības uzraudzīšana.

SIA „Komerccentrs DATI grupa” kā viens no dibinātāj uzņēmumiem piedalījās ”Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas ” dibināšanā. 2013. gada 22. martā tika reģistrēta ”Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija ”.


2012. gads

2012.gads bijis dažādu nozīmīgu projektu gads. Gada nogalē uzsākām līdzdalību vērienīgā NATO spēju attīstības projekta „NATO Sauszemes novērošanas programma” (Alliance Ground Surveillance – AGS) realizācijā. Esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas piedalās šāda mēroga projekta realizācijā. AGS ir NATO programma, saukta arī par „Acis debesīs”, kuras mērķis ir izveidot sistēmu, kas nodrošina zemes novērošanu un izlūkošanu no gaisa, izmantojot speciālas bezpilota lidmašīnas „Global Hawk”.

Lidmašīnas paredzēts apgādāt ar plaša apvidus daudzrežīmu zemes novērošanas sensoru (radaru) ar augstu veiktspēju un platu redzes leņķi. Esam veiksmīgi realizējuši vairākus nozīmīgus projektus. Realizēts Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes projekts „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009” izveidošana”. Projekta ietvaros tika radīta centralizēta incidentu pārvaldības sistēma, kuras mērķis ir uzlabot robežsardzes procesus. Ir noslēdzies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekts „Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”. Projekta ietvaros uzstādījām infrastruktūru, kas nodrošina stabilu augstas pieejamības vidi elektronisko ID karšu izsniegšanai nepieciešamo datu apstrādei un uzglabāšanai, tādejādi  nodrošinot ID karšu izsniegšanas procesu. Ir noslēgusies Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekta realizācija „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide”. Projekta ietvaros tika izveidota vienotas biometrijas datu apstrādes sistēma, fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus. Realizējām arī Latvijas dabas fonda projektu „Ērgļi pāri robežām”. Projekta uzdevums ir jūras ērgļa un zivjērgļa izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos.  Putnu novērošana notiek ar divu bezvadu interneta kameru palīdzību. Sistēma ir pilnībā autonoma, jo kameras un raidītāju strāvas padevei tiek izmantota alternatīvā elektroenerģija jeb solārie paneļi. Sistēma ir apgādāta ar GSM moduli, kas attālināti ļauj ievākt informāciju par sistēmas statusu, tādējādi netraucējot putnus ar cilvēku klātbūtni.

Pēc 21 gada veiksmīgas sadarbības, NAIS izplatīšanas un uzturēšanas līgumsaistības esam  nodevuši sistēmas izstrādātāju un autortiesību īpašnieka a/s „Exigen Services Latvia” rokās. Domājot par tālāku pilnvērtīgu produkta attīstību, tika pieņemts lēmumu visus ar NAIS veidošanu un uzturēšanu saistītos pienākumus un tiesības nodot viena turētāja rokās, tādā veidā veicinot ātrāku, ērtāku un produktīvāku informācijas sistēmas apkalpošanu.

Esam kļuvuši par IBM Premier līmeņa partneri, kas ir augstākais iespējamais IBM partneru statuss. Augstais novērtējums tika sasniegts izpildot konkrētus finanšu kritērijus, sasniedzot noteikta līmeņa speciālistu kvalifikāciju, kā arī kopīgi ar IBM izveidojot nākotnes redzējumu produktu un pakalpojumu realizācijai.

Esam nostiprinājuši vēl ciešāku sadarbību ar profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējiem un audzēkņiem. Gatavojām profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus starptautiskajām jauno profesionāļu sacensībām Euroskills 2012, kas norisinājās Beļģijā. Sacensībās pirmo reizi piedalījās arī Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) profesijas komanda. Komerccentrs DATI grupa bija bāzes uzņēmums, kura speciālisti sniedza atbalstu jaunajiem IT profesionāļiem gatavojoties konkursam. Ar apmācību un praktisko treniņnometņu palīdzību tika papildinātas jauniešu prasmes IKT jomā. Tāpat, atbalstījām profesionālās izglītības konkursu „Jaunais profesionālis 2012”, kurā pirmo reizi spēkiem mērojās arī jaunie IKT nozares speciālisti.

Komerccentrs DATI grupa valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis tika atkārtoti ievēlēts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomes sastāvā.


2011. gads

eye

Ir noslēdzies 2010.gadā iesāktais projekts Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā par biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras un biometrijas programmatūras piegādi. Projekta rezultātā esam kļuvuši par vienu no lielākajiem profesionālās biometrijas iekārtu piegādātājiem Latvijā. Ir uzsākta divu vērienīgu projektu realizācija Valsts robežsardzē – Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009” izveidošana un Bezvadu datu pārraides tīkla izveide Zilupes robežpunktā. Esam uzvarējuši arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīkotajā iepirkumā „Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”. Projekta realizācija notiks 2012.gada pirmajā ceturksnī. Tāpat ir uzsākta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Datortīkla izveide un renovācija. Veiksmīgas sadarbības rezultātā, jau trešo gadu esam lielākais IT produktu un pakalpojumu piegādātājs Austrumu slimnīcai. Liels izaicinājums no tehnoloģiskā viedokļa ir arī fotoradaru ieviešanas projekts, kas tiek realizēts kopā ar Iekšlietu ministriju un Vitronic Baltica, kur esam tehnoloģiskais partneris un projekta realizāciju no savas puses uzsāksim 2012.gadā. Izmantojot pasaules vadošo tehniku, projekta ietvaros nodrošināsim datu pārraidi no stacionārajiem radariem uz datu apstrādes centriem, kā arī nodrošināsim saskarņu izstrādi ar datu apstrādes centros izmantojamām lietojuma programmām.

Zilā okeāna stratēģijas ietvaros, uzņēmuma vadība un darbinieki aktīvi strādā pie jaunu, konkurētspējīgu pamatdarbības virzienu radīšanas esošo pakalpojumu piedāvājuma spektra paplašināšanai. Tā rezultātā kopš 2011.gada  saviem klientiem piedāvājam jaunu pakalpojumu – videonovērošanu. Šāda pakalpojuma ieviešana bija ļoti atbilstošs risinājums ņemot vērā tendenci, ka videonovērošana ir tā biznesa nozare, kas visā pasaulē ļoti strauji attīstās. Esam ieguldījuši savu kompetenci un attīstījuši iemaņas, lai spētu realizēt lielus un sarežģītus projektus. Gada beigās uzvarējām Latvijas dabas fonds iepirkumā un 2012.gada pirmajā ceturksnī sāksies projekta „Ērgļi pāri robežām” realizācija, kur ikviens interesents varēs tiešraidē vērot ērgļu pārvietošanos no Latvijas uz Igauniju un atpakaļ.

LR Aizsardzības ministrija pasniedz goda rakstu Komerccentrs DATI grupa par aktīvu līdzdalību un ieguldījumu sadarbības veicināšanā ar Aizsardzības ministriju. Kopš 2008.gada Latvija kā NATO dalībvalsts piedalās Allianace Ground Surveillance (AGS) projektā. AGS ir NATO programma, saukta arī par „Acis debesīs”, kuras mērķis ir izveidot sistēmu, kas nodrošina zemes novērošanu un izlūkošanu no gaisa, izmantojot speciālas bezpilota lidmašīnas „Global Hawk”. No katras NATO dalībvalsts vienai kompānijai tika dota iespēja piedalīties šī projekta realizācijā. Pēc vairāku gadu sagatavošanas darbiem, tikām izvēlēti pārstāvēt Latviju šajā projektā un plānots, ka līdz ar 2012. gada sākumu tiks uzsāka šī projekta realizācija.

ALSO, kas ir viens no vadošajiem IKT vairumtirdzniecības un loģistikas uzņēmumiem Eiropā, ir atzinuši mūs par Labāko projektu partneri 2011.

27. septembrī aprit tieši 20 gadi, kopš tika radīta Juridisko Aktu Informācijas Sistēma, kas pēc 1992. gada kļuva par plaši izmantoto Normatīvo aktu informācijas sistēmu NAIS.

Komerccentrs DATI grupa valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis tiek ievēlēts par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Pakalpojumu padomes vadītāju. Tā kā LTRK ir arī viens no kampaņas „Uzslavē labu servisu” atbalstītājiem, pateicoties Pakalpojumu padomes iniciatīvai, kampaņa tiek papildināta ar jaunu nomināciju „Draudzīgākais e-pakalpojums”.


2010. gads

Kā sociāli atbildīgs uzņēmums,  2009. gada pirmajā pusgadā ziedojām datortehniku un programmatūru LU Fondam stipendijai „Ceļamaize”, kā rezultātā esam kļuvuši par Latvijas Universitātes mecenātu. Datori ir paredzēti  Latvijas Universitātes 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir centīgi un spējīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē. SIA „Komerccentrs DATI grupa” kļūst par Latvijas Universitātes mecenātu.

Kopš 2010.gada piedāvājam jaunu pakalpojumu “Mans NAIS”, kas lietotājam sniedz iespēju veidot sev regulāri nepieciešamo dokumentu sarakstus; organizēt un kārtot dokumentus sev ērtākajā veidā; pievienot dokumentiem savas piezīmes un komentārus; saņemt paziņojumus par izmaiņām tiesību aktos; pielāgot paziņojumu nosūtīšanas nosacījumus; pārlūkot nesen atvērtos dokumentus un pielāgot NAIS darbību savām vajadzībām.

Arī šajā gadā turpinām aktīvi piedalīties Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras sociālajās aktivitātēs. Kopš 2010.gada 14.aprīļa uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes loceklis un vienlaicīgi ir arī Pakalpojumu padomes vadītājs. Aktīvi piedalāmies arī biedrības „Publiskās un privātās partnerības asociācija” aktivitātēs. Viens no biedrības valdes locekļiem ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis.

2010.gads uzņēmumam ir bagāts ar vairākiem nozīmīgiem projektiem. Gada sākumā realizējām Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrā projektu „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” projekta Nr. LV0035 „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” un Eiropas Savienības programmas „Criminal Justice” projektam Nr. JLS/2007/JPEN/059-CR “Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem” nepieciešamās aparatūras un licenču iegāde”. Maija beigās tika pabeigta projekta realizācija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā par datortīkla centrālās vadības bloka izveidi, datu apstrādi, vadības un piekļuves komunikāciju infrastruktūras reorganizāciju, kā arī struktūrvienības klīnikas “Latvijas Onkoloģijas centrs” datortīklu renovāciju un servera telpas adaptāciju. Savukārt, augustā tika uzsākta projekta realizācija Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā par biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras piegādi. Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” ietvaros.


2009. gads

Esam uzsākuši organizācijas vides sakārtošanas projektu LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, kurā paredzēts ieviest visus 11 ITIL metodoloģijas procesus. Šis ir ilgtermiņa projekts, kura plānotais ilgums ir 2 gadi.

2009. gada Uzņēmumu reputācijas topā nokļūstam 137 vietā.

2009. gada novembrī  bez neatbilstībām izejam kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu un iegūstam sertifikātu par atbilstību ISO 9000:2008 prasībām.


2008. gads

Esam definējuši uzņēmuma pamatdarbības virzienus un turpinām darbu pie biznesa procesu pilnveidošanas. Ir uzsākta Konfigurāciju pārvaldības procesa ieviešana uzņēmumā, kā rezultātā būs iespējama uzņēmuma datu bāzu integrācija.

Optimizēti 30% nodrošinājuma resursi, kā rezultātā, nepalielinot darbaspēka resursus, palielinājies darba ražīgums.

Esam realizējuši vairākus lielus projektus Valsts Ieņēmumu dienestā, t.sk. dokumentu digitalizācijas sistēmas izstrāde un ieviešana. Realizēti ir arī vairāki projekti Iekšlietu ministrijā, t.sk. tīklu drošības risinājumu ieviešanu.

Projekta „Trešais Tēva Dēls” ietvaros,  nodrošinājām interneta ierīkošanu Bauskas un Aizkraukles bibliotēkās.

26. novembrī Latvijas Kvalitātes asociācija un LR Ekonomikas Ministrija pasniedza uzņēmumam Kvalitātes balvu mazo un vidējo uzņēmumu grupā. Balvas forma simbolizē attīstību un attīstība ir viena no mūsu uzņēmuma vērtībām. Attīstība ir izlaušanās, spēja paskatīties ārpus ierastajiem ikdienas rāmjiem.


2007. gads

Esam izveidojuši Izpētes un attīstības daļu, kurai izvirzīti ilgtermiņa uzdevumi jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā.

Mums tiek piešķirts Enterasys Networks augstākais partnerības statuss „Enterasys Platinium partner” un esam vienīgais šāda līmeņa partneris Baltijas valstīs.

Jau septīto gadu pēc kārtas esam atzīti par „IBM Latvija”, kā arī informācijas tehnoloģiju vairumtirgotāju uzņēmuma „GNT Latvia” vadošo sadarbības partneri. IBM mūs sertificē kā 2007. gada lielāko Latvijas biznesa partneri, kas devis izcilu ieguldījumu IBM produktu izplatīšanā un projektu realizācijā.

Mums tiek piešķirts 3.kategorijas Industriālās drošības sertifikāts, kas ir kompetentas pilnvarotas valsts iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina komersanta tiesības veikt darbu, kas satur valsts noslēpumu, starptautisko organizāciju vai ārvalstu klasificētu informāciju un komersanta spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību. Atļaujas darboties šā sertifikāta ietvaros ir deviņiem uzņēmuma darbiniekiem. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem.


2006. gads

Tiekam atzīti par labāko tīklu aparatūras ražotāja Enterasys Secure Networks risinājuma partneri Rietumeiropas valstu grupā.

Esam nodibinājuši sabiedrisko organizāciju „it SMF Latvia”. Organizācijas darbība ir vērsta uz IT pakalpojumu nozares attīstību atbilstoši labākai praksei, IT pakalpojumu kvalitātes līmeņa izaugsmi, kā arī uz sabiedrības informētības par labāko praksi IT nozarē nodrošināšanu.

Īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Pašvaldību e–pārvaldes bāzes izveide”, laikā no 2006. gada 21. septembra līdz 2007. gada aprīlim Bauskā, Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī, Aizkrauklē, Jelgavā, Valkā, Rēzeknē, Gulbenē un Saldū tika izveidoti pašvaldību informācijas tehnoloģiju kompetenču centri (IT–PKC). Mēs bijām šī projekta izpildītāju ģenerāluzņēmējs.


2005. gads

Esam kļuvuši par pirmo IBM Premjera līmeņa partneri Baltijā servisa jomā un saistībā ar mūsu darbinieku kompetences paaugstināšanos, Hewlett Packard būtiski paaugstina mūsu servisa partnera statusu, ļaujot piedāvāt papildus pakalpojumus – Komerccentrs DATI grupa kļūst par Hewlett-Packard Preferred partneri.

Iepazīstot ITIL, esam apzinājuši, ka iekšējo procesu sakārtošana un optimizēšana ir pamats, lai uzņēmums ātri un efektīvi realizētu savu ietekmi, darbojoties proaktīvi, mērķtiecīgi un plānoti, kā arī reaģētu uz aktuālām pārmaiņām tirgū.

Ņemot vērā  darbinieku ierosinājumus, tiek izveidota uzņēmuma Izmaiņu vīzija, kas paredz ITIL metodoloģijas pielietošanu uzņēmumā. Lai sekmīgi panāktu paredzētās izmaiņas, vīzijas realizēšanā tiek iesaistīti visi darbinieki.

Nodibinām meitas uzņēmumu SIA „Metrika” ar mērķi sniegt augsta līmeņa procesu pārvaldības pakalpojumus, kā arī visaptverošas apmācības par procesu pārvaldību un ITIL metodoloģijas ieviešanu.


2004. gads

Atkārtoti esam saņēmuši sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas atbilstību jaunajām ISO 9001:2000 standarta prasībām.

Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) ir padarīta pieejama jebkuram interesentam, ieviešot norēķinu sistēmu ar īsziņām no mobilā tīkla.

Īstenots pēdējā laika lielākais UPS (nepārtrauktas elektropiegādes iekārtu) piegādes un uzstādīšanas projekts Latvijā – jaunuzceltā A/S „Hansabanka” Centrālā ēka Ķīpsalā, aprīkota ar UPS iekārtām, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas padevi visas ēkas datorsistēmā, datu centram, telekomunikāciju iekārtām un apsardzes sistēmām.

Sākam iepazīt ITIL (Information Technology Infrastructure Library) metodoloģiju. ITIL sevī apkopo pasaules labāko praksi, kas nākusi gan no valsts organizācijām un uzņēmumiem, gan no privātā sektora uzņēmumiem.


2003. gads

Mums tiek piešķirts Microsoft Zelta partnera statuss produktu atbalsta servisa jomā (Microsoft Gold Partner for Support Services). Partnera statuss un atbilstoši šiem nosacījumiem izstrādātie pakalpojumi nozīmē, ka varam piedāvāt arī autorizētus un profesionālus Microsoft programmatūras atbalsta pakalpojumus un servisu.

Iegūstam „Novell” biznesa partnera kvalifikāciju „Novell PartnerNet” programmas ietvaros.


2002. gads

Nodibinām IT vadītāju, ekspertu un sistēmu administratoru klubu „IT direktors”, kas reizi mēnesī diskutē par IT attīstības tendencēm.

Sadarbībā ar A/S „DATI” NAIS datubāzē tiek uzsākta tiesību aktu sasaiste ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Pēc apkopotajiem datiem no Latvijas IT kompānijām, 2002. gadā esam  ieguvuši tiesības visvairāk realizēt valsts un pašvaldības pasūtījumus.


2001. gads

Koncerns „DATI” pieņem lēmumu par tam piederošo Komerccentrs DATI grupa pamatkapitāla daļu pārdošanu uzņēmuma vadībai, līdz ar to kļūstam par neatkarīgu un pastāvīgu uzņēmumu.

Esam saņēmuši ISO 9001 kvalitātes sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma darbības atbilstību 9001:1994 (TickIT) kvalitātes vadības sistēmas prasībām.

Esam kļuvuši par Quantum/ATL (tagad Quantum) sadarbības partneri un servisa centru Latvijā.


2000. gads

Vienīgais Latvijas IT nozares žurnāls „Datorpasaule” veic lasītāju aptauju, un mēs tiekam atzīti par labāko IT nozares uzņēmumu Latvijā.

Tiekam pasludināti par „IBM Latvija”, kā arī Latvijas lielāko informācijas tehnoloģiju vairumtirgtotāju uzņēmumu „GNT Latvia” un „Tech Data Latvia” vadošo sadarbības partneri.


1999. gads

Sadarbībā ar SIA „Lattelekom” realizējam projektu „Apollo dators”, kas ir pirmais projekts Latvijā, kurš ļauj ar atlikto maksājumu iegādāties datoru, kas aprīkots ar interneta pieslēgumu.


1998. gads

Komerccentrs DATI grupa tiek reorganizēts, lai pārietu uz efektīvāku saimnieciskās un finansiālās pārvaldes formu. Lai palielinātu uzņēmuma pamatkapitālu, par īpašniekiem tiek pieaicināti kompānijas vadošie darbinieki. Tiek mainīta uzņēmējdarbības forma un uzņēmuma jaunais nosaukums ir SIA „Komerccentrs DATI grupa”. Pārmaiņas skar arī Komerccentra mātes uzņēmumu – turpmāk Komerccentrs ir viens no koncerna „DATI” (Datu Apstrādes Tehnoloģiju Integrētāji) meitas uzņēmumiem.

Nodibinām sabiedrisku organizāciju „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA). Asociācijas mērķis ir popularizēt un veicināt informācijas sabiedrības attīstību Latvijā, lai jebkurš valsts iedzīvotājs varētu gūt labumu no informācijas tehnoloģijām un pilnvērtīgi piedalīties jaunajā ekonomikā.

Esam parakstījuši partnerības līgumu ar IBM un kļūstam par autorizētu IBM Systems&Services partneri ar tiesībām nodrošināt piegādes UNIX tipa serveriem, Datu masīviem, Netfinity serveriem un datoriem, kā arī kļūstam par servisa centru pēdējām divām tehnikas grupām.


1997. gads

Īstenojot valsts pārvaldes iestāžu pasūtījumus, uzņēmuma vadība saprot, cik būtisks ir servisa atbalsts reģionos, līdz ar to tiek nodibināts datortehnikas servisa tīkls, apvienojot 17 Latvijas pilsētu vadošās datorfirmas.

Domājot par reģionālo attīstību un biznesa paplašināšanu, atveram filiāli Rēzeknē, kas veiksmīgi darbojas līdz 2006. gadam.

Nodibinām Datorprogrammu Autortiesību aģentūru ar mērķi atbalstīt globālo autortiesību politiku, kas veicina inovācijas, datorprogrammu un saistīto tehnoloģiju attīstību un konkurētspējīgu vidi.


1996. gads

Esam kļuvuši par Cabletron Systems (vēlāk Enterasys Networks) partneri un servisa centru Latvijā.

Klienti NAIS sistēmu iesauc par „trešo juristu”, un tas kļūst par produkta reklāmas saukli.


1995. gads

Esam kļuvuši par Hewlett-Packard autorizētu servisa centru.


1994. gads

Tiek mainīts uzņēmuma nosaukums uz A/S „SWH Informatīvās Sistēmas” komerccentrs, uzņēmuma īpašuma tiesības pārņem A/S „SWH Rīga” meitas uzņēmums A/S „SWH Informatīvās Sistēmas”.

Esam uzsākuši darbību UNIX risinājumu laukā kā SUN RISC serveru izplatītājs, un esam praktiski vienīgais uzņēmums Latvijā, kas darbojas šajā jomā.

Esam kļuvuši par Hewlett-Packard un Powerware sadarbības partneri un par Powerware servisa centru Latvijā.

Pirmo reizi uzņēmumu un valsts pārvaldes darba sludinājumos par juristu štata vietām tiek pieprasītas zināšanas par NAIS lietošanu.


1993. gads

12. februārī tiek dibināts A/S „„Software House Riga” komerccentrs” ar mērķi uzturēt Juridisko aktu informatīvo sistēmu (šobrīd — NAIS) un pārējos A/S „Software House Riga” radītos produktus, kā arī pārstāvēt pasaules vadošos IT ražotājus Latvijā. Jaunizveidotā uzņēmuma pamatdarbība ir datortehnikas tirdzniecība. Rīgā tiek atvērts Baltijā lielākais datortehnikas veikals.

Uzņēmumā tiek izveidota IT servisa daļa. Lai arī tolaik šādas struktūrvienības izveide nav populāra, tas ļauj uzņēmuma darbu padarīt daudz efektīvāku.