Par piemērotākajiem radio frekvenču skenera uztvērēja daļu tehnoloģiskajiem risinājumiem, izvēloties iekārtai piemērotākos risinājumus
(Nr. 1.2.1.2/16/I/001)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DATI Group”, pamatojoties uz 2019.gada 29.martā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgto līgumu Nr.VP-L-2019/24 par atbalsta saņemšanu komersantiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”, ID Nr. 1.2.1.2/16/I/001, pasūtīja rūpniecisko pētījumu “Par piemērotākajiem radio frekvenču skenera uztvērēja daļu tehnoloģiskajiem risinājumiem, izvēloties iekārtai piemērotākos risinājumus”, ko veica Elektronikas un datorzinātņu institūts laika posmā no 2019.gada 29.marta līdz 2020.gada 21.martam.

Pētījuma rezultātā tika veikta:
1) risinājumam optimālu antenu izpēte un maketu izstrāde;
2) antenu novietojuma un antenu veidu kombinēšanas iespēju izpēte;
3) radiofrekvenču uztvērēja bloka shēmtehnisko un aparātprogrammatūras risinājumu izpēte un maketa izstrāde;
4) radiofrekvenču starojuma avota atrašanās virziena noteikšanas metodikas izstrāde un pārbaude laboratorijas apstākļos.