Pasažieru datu reģistra programmatūras izstrāde Latvijā un Horvātijā

Programmatūra proaktīvi izvērtē drošības riskus, kas saistīti ar pasažieru aviopārvadājumiem.

Pasažieru datu reģistrs (Passenger Name Record, PNR) ir programmatūra, kas izstrādāta personas datu iegūšanai, analīzei un riska profilu definēšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/681.

Programmatūras izstrāde un sistēmas ieviešana īstenota projektos Latvijā un Horvātijā, no 2015. līdz 2018. gadam. Horvātijā joprojām tiek veikti darbi pie sistēmas attīstības.