Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi (Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Pētījums nr. 1.13)

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr.1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, to skaitā SIA “Dati Group” pētniecības projekts “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”.

Pētījuma mērķis ir radīt risinājumu kopu, kas atvieglo skaitļošanas uzdevumu optimizāciju un uzlabo to izpildes efektivitāti, samazinot nepieciešamo infrastruktūras kapacitāti. Pētījuma rezultātā radītais risinājums ar mazākiem fiziskajiem resursiem spēs nodrošināt arvien pieaugošās skaitļošanas uzdevumu veikšanai nepieciešamās jaudas prasības.

Pētījums uzsākts 2020. gada februārī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti – skaitļošanas uzdevumu optimizācijas literatūras analīzi.